Zašto je životno osiguranje dobra životna odluka?

Životno osiguranje realna je potreba i jedan od temelja dobrog finansijskog plana. Svjesniji smo toga kako postajemo stariji, zasnivamo porodicu, počinjemo raditi, odlučujemo se za kupovinu nekretnine… Sve to navede nas da počnemo razmišljati o sigurnosti u životu, a najbolju sigurnost daje nam upravo životno osiguranje.

Iako većina ljudi misli kako je potrebno izdvojiti mnogo novca za osiguranje, to ustvari i nije baš tako. Naime, ukoliko imate redovna mjesečna primanja iznos koji trebate izdvojiti za ovu važnu stvar u životu skoro da nećete ni osjetiti na svom kućnom budžetu. Stoga je veoma važno da o ovome počnete razmišljati što ranije, dok ste još mladi, jer što prije počnete razmišljati o budućnosti i dio novca izdvajati za životno osiguranje, uslovi osiguranja su bolji, a sredstva koja uplaćujete godinama mogu vam poslužiti u različite svrhe: lagodniji život, obnova stana, školovanje djece, otplata dugova ili kao dobra zaostavština.

Prednost životnog osiguranja je što samim ugovaranjem osjećamo olakšanje znajući da će novac koji stavljamo na stranu zaštititi naše najmilije u slučaju da se nama nešto dogodi.

Mnogi finansijski stručnjaci smatraju životno osiguranje kamenom temeljcem dobrog finansijskog planiranja, a mi vam u nastavku donosimo neke od razloga zašto je važno imati životno osiguranje.

Mnogi finansijski stručnjaci smatraju životno osiguranje kamenom temeljcem dobrog finansijskog planiranja, a mi vam u nastavku donosimo neke od razloga zašto je važno imati životno osiguranje.

Mislite na budućnost djece

Ukoliko želite omogućiti vašoj djeci sigurno školovanje ili pomoći im pri osamostaljivanju kad postanu punoljetni, morate još od najranijeg uzrasta početi misliti o tome. Životno osiguranje djece ne samo da im pruža finansijsku pomoć u školovanju ili osamostaljivanju, već omogućava i zaštitu djeteta u slučaju teške bolesti, nesretnog slučaja, a koje uključuje isplatu ugovorene svote za slučaj nastanka potpunog ili trajnog invaliditeta.

Zamijenite prihod za izdržavane osobe

Ako ljudi ovise o vašim prihodima, životno osiguranje može im zamijeniti taj prihod ako umrete. Najčešći slučaj ovoga su roditelji s malom djecom. Međutim, može se primijeniti i na parove u kojima bi preživjeli bili finansijski pogođeni prihodima izgubljenim smrću partnera, te na izdržavane odrasle osobe, kao što su roditelji, braća i sestre ili odrasla djeca koja se i dalje finansijski oslanjaju na vas.

Plaćanje završnih troškova

Životno osiguranje može platiti vaše troškove sahrane, ostavinske i druge troškove administracije imovine, dugove i medicinske troškove koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Stvorite nasljedstvo za svoje nasljednike

Čak i ako nemate drugu imovinu koju biste prenijeli na svoje nasljednike, možete stvoriti nasljedstvo tako što ćete kupiti policu životnog osiguranja i navesti ih kao korisnike.

Stvorite izvor uštede

Neke vrste životnog osiguranja stvaraju novčanu vrijednost koja se, ako se ne isplati kao naknada za smrt, može posuditi ili povući na zahtjev vlasnika. Budući da većina ljudi plaća premije svojih polica životnog osiguranja visokim prioritetom, kupovina police tipa gotovinske vrijednosti može stvoriti neku vrstu „prisilnog“ plana štednje.

Kupovina novog doma

Ukoliko se desi da umrete prije nego vaša hipoteka na stan ili kuću bude otplaćena, odgovornost za dovršetak plaćanja pada na nekoga koga volite. Životno osiguranje vam omogućava da budete proaktivni u osiguravanju da oni o kojima brinete mogu ispuniti te finansijske obaveze nakon što vas više ne bude. Životno osiguranje korisnika kredita je prvenstveno namijenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno je da se osiguranje ugovara u kombinaciji sa uzimanjem kredita u banci. Trajanje ovakvog osiguranja poklapa se sa periodom na koji je kredit podignut, a osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od iznosa podignutog kredita.

Upravo vjenčani

Ako ste se nedavno zaručili ili vjenčali i pridružujete se porodici i imovini, može vam olakšati život ako znate da ste ovdje pokriveni ako jedno od vas umre. Životno osiguranje vam omogućava da date finansijske doprinose dobrobiti vašeg partnera nakon vašeg odlaska. Vrsta police koju sklapate može biti pojedinačna ili zajednička. Zajednička polica je obično jeftinija od kupovine dvije pojedinačne police, ali u većini slučajeva isplati se samo jednom, ako podnesete zahtjev više niste pokriveni – preživjeli partner bi nakon toga trebao sklopiti svoju individualnu policu.

Činjenica je da mnogi od nas zanemaruju važnost životnog osiguranja, ali ako pogledamo samo ove primjere koje smo naveli, shvatit ćemo je to ustvari najbolja investicija u budućnost.

belonacrno.com